2015 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22η Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

δ.τ. « ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68733/92/B/09/13

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Corfu Ηoliday Palace (πρώην Hilton), Ναυσικάς 41 – Κανόνι, στο Δήμο Κερκυραίων του Νομού Κέρκυρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

     1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 -   31/12/2014.

     2. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

     3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

     4.Διάφορες ανακοινώσεις.

 

          Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε  οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

                                           Κέρκυρα, 30-5-2015

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>